martes, 26 de mayo de 2009

Cataluña no pierde dinero con España

Arcadi Oliveres, profesor de economia aplicada en la UAB, presidente de Justícia i Pau y de la Universitat Internacional de la Pau. [«Sóc independentista, però aquesta qüestió no és la que més em preocupa.»]
«Tenim un gran dèficit fiscal, però no tenim dèficit en general. He calculat que Catalunya no perd diners en el tracte amb Espanya. Quan parlem de les relacions econòmiques entre el Nord i el Sud, denunciem el comerç injust, l'aprofitament de la feina dels immigrants, el deute ecològic... i això s'ha d'aplicar a les relacions Catalunya-Espanya. Hi ha una sèrie de transferències que no són fiscals però que cal valorar. Per exemple, Catalunya paga més impostos, però Espanya ens ha donat durant 30 anys tres milions de treballadors que havien rebut la seva formació educativa a càrrec dels comptes de Castella, Andalusia o Galícia. Això és un donatiu econòmicament molt rellevant. Quan un enginyer de l'Índia va a treballar a Microsoft, denunciem que la fuga de cervells empobreix l'Índia i millora l'economia dels Estats Units, però ho oblidem quan un enginyer gallec ve a treballar a la indústria catalana.»
[“He calculado que Cataluña no pierde dinero en el trato con España. Cuando hablamos de las relaciones económicas entre el norte y el sur, denunciamos el comercio injusto, el aprovechamiento del trabajo de los inmigrantes, la deuda ecológica… y esto se ha de aplicar en las relaciones Cataluña-España. Hay una serie de transferencias que no son fiscales pero que hay que valorar“.
“Por ejemplo, Cataluña paga más impuestos, pero España nos ha dado durante 30 años tres millones de trabajadores que habían recibido su formación educativa a cargo de la cuentas de Castilla, Andalucía o Galicia. Esto es un donativo económicamente muy relevante. Cuando un ingeniero de la India va a trabajar a Microsoft, denunciamos que la fuga de cerebros empobrece a la India y mejora la economía de los Estados Unidos, pero lo olvidamos cuando un ingeniero gallego viene a trabajar a la industria catalana”].
La balança comercial amb l'estranger de Catalunya és deficitària: ven menys del que importa. Però cobreix el dèficit amb el mercat espanyol: ven més a Espanya del que Catalunya hi compra. Tant si ens agrada com si no, quan Extremadura compra productes catalans ens aporta plusvàlues.»
[“La balanza comercial con el extranjero de Cataluña es deficitaria: vende menos de lo que importa. Pero cubre el déficit con el mercado español: vende más a España de lo que Cataluña compra. Tanto si nos gusta como si no, cuando Extremadura compra productos catalanes nos aporta plusvalías“].


**
Joan Puigcercós, presidente de ERC: El que em sorprèn és que a Espanya se'n sorprenguin. Però què es pensen? Creuen que ens podem identificar amb els símbols d'aquells que ens menyspreen cada dia, d’un estat que manté un espoli sense parangó?

No hay comentarios: